تکنولوژی دوپلکس گوگل، انقلاب رزرواسیون آنلاین

تکنولوژی دوپلکس گوگل تست شده و قابلیت رزرو آنلاین با هوش مصنوعی را دارا می باشد، این طراحی هوش مصنوعی انقلابی را در ارتباط انسان با ماشین برقرار کرده است.

 

گوگل تابستان امسال، سیستم رزرواسیون مبتنی بر هوش مصنوعی دوپلکس را برای گوگل اسیستنت می‌آزماید؛ اما به‌ هیچ‌وجه علاقه‌ای ندارد که کاربران از این قابلیت غافل شوند؛ بنابراین غول دنیای فناوری، ویدیویی از کارکرد دوپلکس منتشر کرده استگوگل تابستان امسال، سیستم رزرواسیون مبتنی بر هوش مصنوعی دوپلکس را برای گوگل اسیستنت می‌آزماید؛ اما به‌ هیچ‌وجه علاقه‌ای ندارد که کاربران از این قابلیت غافل شوند؛ بنابراین غول دنیای فناوری، ویدیویی از کارکرد دوپلکس منتشر کرده است با توجه به طراحی این هوش مصنوعی می توان نوید آن را داد که در آینده بیشتر کارها به وسیله ماشین انجام شده و انسان حتی در ارتباطات انسانی نیز دخالت کمتری داشه باشد. در این ویدیو گوگل دوپلکس با شخص رزورشن رستوران تماس گرفته و روزرو مورد نظر خود را انجام داده حتی جا خالی نبود ه است و ساعت خواسته رزرواسیون نیز توسط هوش مصنوعی تغییر می کند

اخبار، اخبار تکنولوژی |

نظرات

دیدگاه ها